Din plats i syskonskaran betyder mer än du tror.

Vem blir den naturliga ledaren?
Vem bli världens bästa svärmor?
Vem blir alkoholist?
Leker verkligen lika barn bäst?

Insikt och kunskap som ger vinst både privat och i arbetslivet.

Omfattande forskningsresultat framhåller syskonplatsens betydelse för hur vi utvecklas och vilka
vägar vi väljer i livet. Resultaten visar ett tydligt samband mellan hur du fungerar socialt, både privat och på din arbetsplats, och om du är endabarn, äldst, mellanbarn eller yngst.

Denna kunskap kan användas i förebyggande syfte vid t ex familjeplanering, yrkesvägledning och rekrytering, men även till vardags i barnuppfostran, på arbetsplatser osv.
Med denna insikt kan man generellt öka sin personliga sociala kompetens och bättre förstå beteenden och reaktioner hos sig själv och sin omgivning.