side-area-logo
 Om mig

Jag är beteendevetare och har alltid varit intresserad av människor

och intresset har utvecklats alltmer under åren. När jag arbetade som

flygvärdinna på SAS kunde jag studera människor och människors

beteenden i vitt skilda länder och kulturer.

Under senare år har jag dessutom genomgått en utbildning till diplomerad

småbarnspedagog och alltmer kommit att utveckla tankar kring hur de

första åren formar oss och påverkar vårt beteende under vårt vuxna liv.

Min inriktning är syskonpositionen och hur den påverkar oss.

Jag ingick i OML-gruppen som grundades av den danske

psykiatern Oluf Martensen-Larsen, författare till

boken ”Familjemönster och personlighet”.