www.drleman.com

Dr Kevin Leman använder sig dagligen i sitt yrke som terapeut av sina kunskaper i syskonrelationer.
Han har även skrivit en mängd böcker som handlar om hur man påverkas av sin position i syskonskaran

Besök hemsidan

www.sulloway.org

Frank Sulloway har bl. a. skrivit boken ”Born To Rebel” där han presenterar sina teorier om syskonrelationer baserat på ett digert statistiskt underlag.
Han började med att studera Darwins teorier och kom efterhand fram till oerhört spännande resultat.

Besök hemsidan